SET 2 - PENULISAN BAHAGIAN A

Bina lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah.


1.

2.

3.

4.

5.