LATIHAN PERBENDAHARAAN KATA / KOSA KATA

Berikan maksud perkataan di bawah. Kemudian bina ayat yang lengkap 
menggunakan perkataan tersebut.

1. termengah-mengah
    Maksud :
    Ayat      :


2. terhendap-hendap
    Maksud :
    Ayat      :

3. terhincut-hincut
    Maksud :
   Ayat       :


4. tercungap-cungap
    Maksud  :
    Ayat       :


5. terbahak-bahak
    Maksud :
    Ayat      :LEMBAR BAHASA
Betulkan kesilapan ejaan perkataan-perkataan di bawah.
Bil
Salah
Betul
1
cop

2
Aidil fitri

3
Aidil adha

4
beserta

5
bumiputra

6
cahaya mata

7
ibu mu

8
injin

9
ibu bapa

10
jawatan kuasa

11
keretapi

12
bandaraya

13
kerinting

14
kerjasama

15
ko-kurikulum

16
lalulintas

17
manafaat

18
pelancung

19
perabut

20
perihatin

21
pinggan mangkok

22
sekelian

23
sessi

24
silaturrahim

25
stokin

26
suratkhabar

27
warong

28
durhaka

29
kobis

30
raksaksa